Ordo Zelai sagardotegia sidreria oiartzun gipuzkoa

Choose your products

      CIDER - Box of 6 bottles.     (7,5kg.): 8,04 + VAT (21%)      
      CIDER - Box of 12 bottles.     (15kg.): 15,78 + VAT (21%)      

 

 

Shipping costs (supply in 48 hour)

  PROVINCIAL REGIONAL* PENINSULAR**
  Up to 10 Kg 5,15 € 5,81 € 6,90 €
  Up to 15 Kg 7,72 € 8,29 € 10,73 €
  Up to 20 Kg 9,23 € 10,62 € 12,80 €
  Up to 30 Kg 13,31 € 15,43 € 18,71 €
  Up to 40 Kg 17,40 € 20,24 € 24,61 €
  Up to 50 Kg 21,59 € 25,05 € 30,52 €
Add to these prices: 8% on insurance and 21% VATSIDRERIA ORDO - ZELAI SAGARDOTEGIA

Txalaka bidea, 3 - Ugaldetxo Auzoa - 20180 Oiartzun (Gipuzkoa)

943 491 686

facebook ordo zelai sagardotegia